כל ההפעלות הנעשות פיזית בשטח עם התקהלות של אנשים, לא מתבצעות זמנית עקב מגפת הקורונה.

מה שניתן, אפשרי לביצוע בזום.